Single Blog

Kompetencje miękkie, czyli jakie?

Kompetencje miękkie – co to znaczy?

Czasy, w których wysokie wykształcenie było niemal gwarantem dostania dobrej pracy, zdaje się, że przeminęły. Wykształcenie, ukończone kursy i liczne certyfikaty stały się czymś niemal oczywistym, a nie wyróżniającym nas wśród innych. W związku z tym stanowią coraz mniejszą wartość, a przed szereg wysuwają się zupełnie inne, tzw. „miękkie kompetencje”.

Określenie „kompetencje miękkie” jest jednak dość niefortunne. W słowniku synonimów łatwo znaleźć odpowiedniki słowa miękki, takie jak słaby, nieodporny, a nawet przyćmiony. W tym wypadku miękkie nie oznacza słabości.

Kompetencje miękkie to umiejętności, które są niezwykle użyteczne w życiu – nie tylko zawodowym. To szereg umiejętności, które wiążą się z wiedzą o sobie, zdolnością obserwacji innych oraz elastycznym dopasowaniem do sytuacji. Co więcej, to właśnie dzięki nim możemy skutecznie realizować nasze założenia i plany bez wyrzutów sumienia.

Rozwijanie tych umiejętności to nic innego jak dbanie o swój wewnętrzny rozwój, a właściwie zarządzanie swoimi przekonaniami i postawami w taki sposób, by z czystym sumieniem robić to, czego najbardziej pragniemy.

Niestety podczas nauki szkolnej mamy okazję bezrefleksyjnie wykorzystywać lub swobodnie nabywać te umiejętności. Brak jest przestrzeni na skupienie się nad znaczeniem komunikacji, sposobami przyswajania wiedzy czy wykorzystywania kreatywności. Są sztywne ramy, w które należy wejść. Znaczenie tego rodzaju kompetencji zaznacza się jedynie jako ważne, jednak odpowiedzialność za ich nabycie leży po stronie nas samych.

Lista kompetencji miękkich

Często dopiero w dorosłym życiu zaczynamy dostrzegać obszary, w których coś nie do końca działa tak, jak byśmy chcieli. Zauważamy, że brak nam pewnych umiejętności. I choć deklarujemy chęć zmiany, jest to niezwykle trudne. Poniżej przedstawiam listę kilku najbardziej popularnych, jednak sądzę, że może być ich znacznie więcej:

 • Asertywność
 • Autoprezentacja
 • Komunikacja
 • Współpraca z innymi
 • Otwartość na innych, zdolność nawiązywania kontaktu
 • Negocjowanie
 • Otwartość na nową wiedzę i umiejętności, znajomość technik uczenia się
 • Samodyscyplina
 • Wyznaczanie celów
 • Planowanie i realizacja zadań (w tym planowanie kariery)
 • Inteligencja emocjonalna
 • Samoakceptacja
 • Samoświadomość
 • Praca nad nawykami
 • Kreatywność
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Organizacja czasu i pracy
 • Proaktywność
 • Motywowanie się, wyznaczanie sobie celów
 • Zdolności organizacyjne
 • Zdolności przywódcze

Umiejętności te usprawniają nasze codzienne funkcjonowanie, sprawiają, że lepiej się porozumiewamy i łatwiej żyje nam się ze sobą i z innymi. Co więcej, rozwijając te zdolności czujemy się pewniej, chętniej podejmujemy wyzwania i realizujemy nasze marzenia i cele. Mamy narzędzia do osiągania tego, czego potrzebujemy – niezależnie czy chodzi o spokojną rozmowę z bliską osobą (komunikacja i asertywność), zrzucenie kilku kilogramów (wyznaczanie celów i samodyscyplina) czy ambitny projekt w pracy (kreatywność i organizacja czasu).

Kompetencje miękkie nie takie miękkie?

Umiejętności te, choć określone mianem miękkich, wcale miękkie nie są. To szereg zdolności, które przydają się w życiu rodzinnym czy zawodowym. Ułatwiają kontakty z innymi, powodują, że nad podjętymi decyzjami nie wisi cień wyrzutów sumienia, a oceny innych odbijają się czkawką ich autorom.

Czy warto rozwijać kompetencje miękkie? Myślę, że praca nad tego rodzaju umiejętnościami jest kluczem do satysfakcji życiowej i poczucia sukcesu. Dostęp do wiedzy jest niezwykle łatwy. Jednak to właśnie umiejętności osobiste są czymś, co faktycznie należy wypracować.

Comments ()

Post a Comment

© Copyright 2019 - Go to grow