Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem, podczas którego terapeuta może rozpoznać sytuację życiową osoby, która się zgłosiła. Jest to pierwsze spotkanie, które może poprzedzać psychoterapię, ale może też mieć formę porady psychologicznej. To właśnie na podstawie konsultacji, niekiedy więcej niż jednej, zarówno terapeuta, jak i klient, mogą podjąć decyzję o dalszej wspólnej pracy terapeutycznej.

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej ma na celu zapoznanie się z uwarunkowaniami kryzysu oraz z dotychczasowymi strategiami radzenia sobie z problemem. Celem jest wspólne wypracowanie sposobów, dzięki którym możliwe będzie poradzenie sobie z sytuacją kryzysową, a w efekcie lepsze funkcjonowanie na co dzień.

© Copyright 2019 - Go to grow